Gratulacje!

15 grudnia podczas IV Gali nasze Liceum, z rąk Krzysztofa Kowala, dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej, otrzymało wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w wolontariat sportowy a pani profesor Alicja Bojanowska podziękowania za zasługi na tym polu.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wyróżnień Wszystkim Wolontariuszkom i Wolontariuszom oraz Pani Profesor.