Infografika wokół książki

„Infografika wokół książki”
Z przyjemnością informujemy, że w konkursie „Infografika wokół książki” nagrodzone zostają:
Antonina Pierewicz z kl. 3c,
Zuzanna Magielska z kl. 3c oraz
Katarzyna Michalik z kl. 2b.
Gratulujemy!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali i przesłali swoje pracę. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziecie mieć okazję do połączenia umiejętności informatycznych z zainteresowaniami czytelniczymi.