Nagrody za FeKuSz

W przeddzień ostatniego dnia w roku szkolnym rozdaliśmy nagrody Festiwalu Kultury Szkolnej.
Gratulujemy naszym niezwykłym artystom i zapraszamy za rok!