Nauczyciele Laniteio Lykeio z Limassol na Cyprze w Trójce

W dniach 16-19 kwietnia gościliśmy w Trójce nauczycieli Laniteio Lykeio z Limassol na Cyprze.
Celem ich wizyty była realizacja Job shadowing – działania w ramach projektu Erasmus+. Job shadowing jest jedną z form doskonalenia zawodowego polegającą na obserwacji pracy innych, pozwalającą nabyć nowe umiejętności oraz kompetencje, poszerzyć perspektywę zawodową.
Nasi goście uczestniczyli nie tylko w obserwacjach wybranych zajęć, podczas, których nasi uczniowie mogli zapoznać się z historią i kulturą Cypru, ale brali również aktywny udział w prowadzonych przez panią profesor Monikę Ryszawy z klasą 3 b w języku angielskim warsztatach „Have people learned anything after the Holocaust?”
Mamy nadzieję, że wizyta zaowocuje nawiązaniem bliższych kontaktów pomiędzy naszymi szkołami.