55 lat Trójki w Hucie

55 lat pobytu III Liceum Ogólnokształcące w Nowej Hucie minęło jako jeden dzień.
Serdecznie pozdrawiamy z Wysokiego całą Trójkową społeczność, zarówno tych, którzy tworzyli ją w latach ubiegłych, jak i tych którzy piszą Jej historię dzisiaj oraz Jej Przyjaciół i Sympatyków.
Dziękujemy Danielowi Pięcie za zdjęcia.