Debata Przedwyborcza

Trójkowicze,
emocje po debacie zapewne jeszcze nie opadły, dlatego chciałbym przedstawić wam zwycięzców dzisiejszych zmagań. W trakcie oceny pod uwagę było branych wiele kryteriów: merytoryczność, kultura wypowiedzi, styl wypowiedzi, odpowiednie rozwiniecie punktów programu czy płynność wypowiedzi.
Po naradzie jury niejednomyślnie wybrało zwycięzców:
– debatę kandydatów na przewodniczącego zwyciężył Łukasz Hachlowski, zajmując I miejsce, II miejsce zajął Piotr Adamczyk, natomiast III miejsce należy do Martyny Mochal;
– debatę kandydatów na rzeczników ucznia zwyciężył Bartłomiej Morawik, zajmując tym samym I miejsce, miejsce II zdobyła Wiktoria Stec, natomiast miejsce III zajął Krzysztof Słowikowski.
Dziękuje dyrekcji, gronu pedagogicznemu, opiekunce samorządu Pani Profesor Agacie Adamskiej, jury (p. Prof. Agata Adamska, p. Prof. Magdalena Czarnecka, p. Prof. Bartłomiej Sadowski, Dawid Szymacha- klasa humanistyczna, Mateusz Sroka- klasa biologiczna, Julia Rojek- klasa matematyczna), prowadzącemu debatę Łukaszowi Łaneckiemu, obsłudze technicznej i wszystkim uczniom uczestniczącym w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Jednocześnie przypominam, że jutro obowiązuje cisza wyborcza, natomiast w piątek zapraszamy nauczycieli i uczniów do oddania głosu (z legitymacją) przy pokoju nauczycielskim.
Dawid Szymacha
https://photos.app.goo.gl/UXn5JSY8K5QfQcWB8