III A na animacji filmowej „Chłopów”

W ubiegły ⏳piątek klasa lll A obejrzała malowaną animację filmową „Chłopi”, w której można dostrzec m. in. ponadczasowość, wielotematyczność i skomplikowane relacje międzyludzkie.
I oczywiście wspaniałe inspiracje malarstwem!