Pani Agnieszka Norys-Gębala na 16. Zjaździe Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych.

9-10 października na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się 20 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Problematyka przedsiębiorczości lokalnej oraz 16. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów ekonomicznych.
Miło nam poinformować, że ☝️Pani Agnieszka Norys-Gębala wzięła udział w tym wydarzeniu.
Organizatorzy konferencji doceniając wiedzę, kompetencje oraz szerokie doświadczenie Pani Agnieszki Norys-Gębali zaprosili Przedstawicielkę Naszej Szkoły do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym wyzwań związanych z wprowadzeniem nowego przedmiotu szkolnego biznes i zarządzanie.
To coroczne wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń środowiska naukowego, nauczycielskiego oraz otoczenia instytucjonalnego i biznesowego w zakresie kształcenia ekonomicznego, kompetencji przedsiębiorczych, potrzeb rynku pracy i uwarunkowań funkcjonowania pomiotów gospodarczych. Ma ono już swoją ugruntowaną pozycję zarówno w środowisku naukowym, jak i nauczycielskim.
Podejmowana w ramach konferencji dyskusja jest szczególnie potrzebna, zwłaszcza współcześnie, w warunkach dużej zmienności otoczenia, a w związku z tym konieczności powszechnego kształcenia ekonomicznego obywateli, jako uczestników procesów społeczno-gospodarczych, aby mogli podejmować świadome i rozsądne decyzje rynkowe, a także te związane gospodarstwem domowym.