Pen Pal Project

Już po raz 3 w naszej szkole organizujemy Pen Pal Project.
Uczniowie klas 1-3 piszą listy ✒✉w języku angielskim do swoich koleżanek i kolegów z innych klas.
Projekt ma na celu podnieść umiejętności uczniów w pisaniu w języku angielskim oraz zachęcić ich do poznania nowych osób.
Jesteśmy dumni z pięknie ozdobionych listów i liczymy na kolejne w następnym miesiącu!👍✉📬📭📮📩✒