REGULAMIN Festiwalu Kultury Szkolnej

I.     W Festiwalu mogą brać udział zespoły klasowe, między-klasowe i twórcy indywidualni.

II.    Kategorie artystyczne.

  1. 1.      Teatr :

                 spektakl teatralny (zespołowy lub  monodram)

           kabaret

           pantomima

           teatr tańca

           taniec

           gimnastyka artystyczna

           recytacja,

           teatr poezji. 

   2. Sztuki plastyczne:

          malarstwo, grafika, rysunek

          rzeźba

          rękodzieło artystyczne. 

   3. Muzyka:

          konkurs wokalny

          muzyka instrumentalna. 

    4. Film i fotografia

    5. Literatura:

             poezja, proza, dramat

             publicystyka

             scenariusz.

III.   Konkurs specjalny (jego temat i kategorie artystyczne będą ogłaszane na początku każdego roku szkolnego). 

IV.   Festiwal odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem są eliminacje, które wyłonią finalistów spośród uczestników festiwalu. Drugim etapem jest koncert  finałowy, w czasie którego wyłonieni zostaną laureaci konkursów: teatralnego, muzycznego i recytatorskiego oraz ogłoszeni laureaci pozostałych kategorii.

V.   Zasady konkursu.

1. Teatr:

     czas przedstawienia – maks.30 minut; sztuka własna lub inscenizacja tekstu literackiego;

     kabaret

     taniec ( różne formy np. towarzyski, nowoczesny, układ choreograficzny, gimnastyka artystyczna);

     recytacja – dwa wiersze i fragment prozy (całość prezentacji nie przekracza 10 minut);

     teatr poezji  (nie przekracza 15 minut).  

2. Sztuki plastyczne:

      uczestnik przedstawia 3 do 5 prac. 

3. Muzyka:

     piosenka – wykonawca przedstawia 2 utwory

     muzyka instrumentalna – prezentacja nie przekracza 15 minut. 

4. Fotografia:

    uczestnik przedstawia 3-5 zdjęć

    Film:

    czas trwania- maks. 20 minut.

5. Literatura:

poezja – 2 wiersze; proza, dramat –  maks. 20 stron tekstu znormalizowanego; publicystyka – jeden tekst ( np. esej, felieton, reportaż); scenariusz – maks. 20 stron tekstu znormalizowanego. 

VI.  Uczestnicy konkursów: plastycznego, literackiego, fotograficznego i filmowego mają obowiązek złożyć podpisane prace w określonym czasie

VII.  Uczestnicy konkursu teatralnego i muzycznego mają obowiązek zgłosić swoją prezentację (wymagany  kompletny program) na tydzień przed eliminacjami szkolnymi.

VIII. Członkami jury Festiwalu mogą być nauczyciele III LO, uczniowie oraz zaproszeni goście.