Świąteczne życzenia!

Niech nadchodzące Święta przyniosą radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią, dadzą ufność patrzenia w przyszłość i pewność, że Miłość pokonuje wszelkie przeszkody a serca wypełnią się dobrem i prawdą.
Pięknego przeżycia Wielkiej Nocy dla całej Trójkowej społeczności i Jej Przyjaciół.
Agnieszka Nowak
Andrzej Górniak