Data publikacji: 17 11 2020

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie trwającej w naszej szkole akcji SZLACHETNA PACZKA, chcemy, jak co roku, pomóc rodzinom w potrzebie.

Sytuacja wielu rodzin pogorszyła się ze względu na trwającą pandemię, wiemy również o licznych przypadkach, w których osoby obdarowane w poprzedniej edycji Paczki znalazły się znowu w punkcie wyjścia. Często praca, którą udało się znaleźć, została utracona po kilku miesiącach, kiedy rozpoczęła się pandemia.

Jak będzie wyglądało przygotowanie Paczki w czasie pandemii koronawirusa?

Tak wiele działań jak to tylko możliwe w tym roku, realizujemy zdalnie.

W akcji bierze udział cała społeczność szkoły: uczniowie, rodzice, nauczyciele,  pracownicy administracyjni.

By pomóc wybranym rodzinom organizujemy zbiórkę pieniędzy oraz zbiórkę potrzebnych artykułów.

Pieniądze zbieramy przez wpłaty na konto:

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym

os. Wysokie 6, 31-818 Kraków

nr rachunku bankowego do wpłat:

43 1240 4588 1111 0000 5484 5192

(Bank Pekao S.A. O/Kraków Centrum B1)

Tytuł wpłaty: Szlachetna Paczka

10 i 11 grudnia 2020 r. będziemy pakowali dary, a następnie zawieziemy paczki do magazynu.

Jako społeczność Trójki jesteśmy jedynymi Darczyńcami dla tej Rodziny, nikt inny nie będzie przygotowywał dla nich pomocy!!!

Przekażemy też relację/ informację z przebiegu i zakończenia akcji.

Gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia akcji w formie wpłat na konto oraz darów rzeczowych. Bądźmy dobrzy i szlachetni jak ta akcja!!!

Z uszanowaniem.

Ewa Czop, Marzena Gałuszka, Marta Łój i Ligia Wirtel