Prof. dr hab. Wacław Uruszczak gościem Trójki

28 maja gościliśmy w murach naszego liceum prof. dr hab. Wacława Uruszczaka – Absolwenta Trójki – rocznik 1964 wraz z małżonką panią Barbarą Kijowską – Uruszczak. Pan Profesor Wacław Uruszczak, Komandor papieskiego Orderu Świętego Sylwestra. poeta i tłumacz literatury francuskiej jest specjalistą z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. W latach 1997–2017 był kierownikiem Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownikiem Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas odwiedzin Trójki Pan Profesor przekazał na rzecz szkolnej biblioteki swoje prace naukowe w tym między innymi: Historię państwa i prawa polskiego 966-1795, Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz zbiory swojej poezji: Sto wierszy, Wierszyki jak smakołyki, Krotochwile, smutki, odrobina patosu, Wiara, nadzieja i miłość, Jura Krakowsko-Częstochowska wierszem i kreską, do której to książki ilustracje wykonał syn Pana Profesora – Michał Uruszczak. Serdecznie dziękujemy za spotkanie, przekazane dary i dziękujemy za przyjęcie przez Pana Profesora naszego zaproszenia na nasz Trójkowy Czwartek podczas którego mamy nadzieję na bliższe poznanie poezji Pana Profesora.