Dni Humanisty 2020

DNI HUMANISTY 2020 

poświęcone twórczości K.I. GAŁCZYŃSKIEGO K. PRZERWY-TETMAJERA

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursach, organizowanych w III Liceum w ramach obchodów Dni Humanisty. Oto nasze propozycje:

DYKTANDO. Konkurs ortograficzny odbędzie się na początku października. Krótki test (w wersji on-line) przeprowadzą poloniści w trakcie lekcji – we wszystkich klasach.

KONKURS RECYTATORSKI. Na przesłuchania (28 i 29 września) zapraszamy wszystkie osoby, które wcześniej (do 25 września) zgłoszą się do udziału w konkursie. Do recytacji należy przygotować jeden tekst K. I. Gałczyńskiego. Czas recytacji nie może być dłuższy niż 5 minut. Finaliści konkursu stworzą spektakl, który uświetni uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych – 14 października 2020 roku. Dokładne terminy przesłuchań zostaną podane w ogłoszeniach.

KONKURS MITOLOGICZNY. Eliminacje zostaną przeprowadzone przez Panią Profesor Ewę Czadowską on-line i odbędą się 2 października. Zgłoszeni uczestnicy odpowiedzą na pytania, dotyczące wybranych bohaterów mitologii greckiej (Jazon, Herakles, Edyp, Tezeusz, Perseusz, Odys, Syzyf, Orfeusz). 

* Literatura: J. Parandowski, Mitologia; Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian (odpowiednie fragmenty, dotyczące wymienionych wyżej bohaterów).

KONKURS NA INTERPRETACJĘ WIERSZA. Chętni uczniowie dokonają analizy i interpretacji wskazanych tekstów K. Przerwy-Tetmajera i K.I. Gałczyńskiego. 

KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY – odbędzie się na początku października. Krótki test (w wersji on-line) przeprowadzą poloniści w trakcie lekcji – we wszystkich klasach.

KONKURS NA PRACĘ ARTYSTYCZNĄ (ZDJĘCIE, FILM, OBRAZ) INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ WYMIENIONYCH POETÓW   (do pracy należy dołączyć tekst). Termin składania prac: do 2 października. Najlepsze realizacje zostaną umieszczone na polonistycznym Instagramie.

Zapraszamy!!!