Regulamin Dni Jana Kochanowskiego w Trójce

                                                                                KONKURS  I

PRZYGOTUJ CIEKAWĄ PREZENTACJĘ O JANIE KOCHANOWSKIM.

Tematy do wyboru:

1.Nawiązanie do dzieł innych autorów w twórczości J.Kochanowskiego

2.Nawiązanie do mitologii w twórczości J.Kochanowskiego

3.Związki twórczości J.Kochanowskiego z filozofią

4.Związki J.Kochanowskiego(życia i twórczości) z religią

5.Związki J.Kochanowskiego(życia i twórczości) z polityką

6.Związki J.Kochanowskiego(życia i twórczości) z Włochami

7.Związki J.Kochanowskiego(życia i twórczości) z Francją

8.Rodzina J.Kochanowskiego

9.Moda w czasach J.Kochanowskiego

10.Kulinaria w czasach J.Kochanowskiego

11.Taniec w czasach J.Kochanowskiego

12.Teatr w czasach J.Kochanowskiego

KONKURS II

ZAPROJEKTUJ ILUSTRACJĘ DO WYBRANEJ PRZEZ CIEBIE PIEŚNI LUB FRASZKI JANA KOCHANOWSKIEGO

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich. Każdy uczestnik może oddać najwyżej dwie prace.


2. Konkurs trwa do 1 marca 2021r.


3. Przedmiotem konkursu jest PRACA PLASTYCZNA w formacie maksimum A3 (29.7×42) wykonana techniką dowolną (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane).


4. Pracę należy przynieść do biblioteki (do 1 marca) podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą a także proszę napisać tytuł utworu, który był dla Was inspiracją do pracy.


5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole.


6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczenie zdjęć na stronie szkoły lub na Facebooku.

KONKURS III

BĄDŹ JAK KOCHANOWSKI! – konkurs poetycki

temat utworu poetyckiego – dowolny(w nawiązaniu do maksymy renesansowych humanistów: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce)

Zwycięzców poznacie w marcu na Librusie i Facebooku, a nagrody zostaną rozdane podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

ŻYCZYMY DUŻO NATCHNIENIA I CIEKAWYCH POMYSŁÓW !!!

Wasi nauczyciele