Formuła i zasady projektu, historia szkoły:

Po wygaśnięciu długoletniej i bardzo owocnej kooperacji z liceum Spes Nostra w Kuurne w Belgii nauczyciele III LO im. J. Kochanowskiego w Krakowie nawiązali w roku szkolnym 2006/2007 współpracę ze szkołą Saint Thomas D’AQUIN w Lyonie.

Formuła rozpoczętego projektu oznacza, że nasi uczniowie najpierw wyjeżdżają do Francji, gdzie mieszkają w domach uczniów Szkoły Saint Thomas D`Aquin, a następnie goszczą francuskich przyjaciół w swoich domach w Krakowie.

Celem tej wymiany jest przede wszystkim praktyczna nauka języka w codziennych sytuacjach życiowych i wzajemne poznawanie kultury naszych krajów: zwyczajów i mentalności ich mieszkańców, cennych zabytków i swoistych krajobrazów natury. Duże znaczenie ma również budowanie szczególnie głębokich więzi wśród młodzieży obu szkół, do czego zobowiązują nas patroni naszych szkół: Jan Kochanowski i św. Tomasz.

Uczestnicy pierwszego wyjazdu do Lyonu bardzo ciepło wspominają ten pobyt, a zauroczeni zostali imponującym, zabytkowym budynkiem, w którym mieści się Szkoła Saint Thomas D’Aquin. Obecnie szkoła ta posiada trzy zabudowania: w Oullins, w Mornant i w Saint Genis Laval (wszystkie w aglomeracji lyońskiej) i jest szkołą katolicką, zgodnie z duchem jej założycieli: Opatów Chaine i Dauphin (1833), a później- Ojca Lacordaire i kongregacji Dominikanów – Nauczycieli, utworzonej w Saint Thomas w 1852 r.

Budynek główny to piękny zamek Oullins, którego pierwszym znanym właścicielem był Pierre d’Espinac. Tradycyjnie była to własność Arcybiskupów Lyonu, a w 1577 r. została jednak sprzedana osobom świeckim, Les Gadagne, ale 45 lat później stała się ponownie własnością Arcybiskupów. W 1751 r. Pierre Guerin de Tencin kupił zamek i zatrudnił architekta Soufflota (projektanta Panteonu w Paryżu), aby go upiększył. W efekcie owych różnorodnych prac: przebudowa wnętrz, budowa podwójnych schodów, aranżacja dziedzińca, parku, fontanny cały obiekt nabrał szczególnego blasku, stając się jednocześnie rezydencją Arcybiskupów Lyonu, którzy przyjmują tu liczne osobistości, w tym córkę Ludwika XV. Właśnie to życie religijne, polityczne i kulturalne przyczynia się znacznie do wzrostu Oullins.

W 1770 r. całą własność kupił Louis Tolozan de Montfort ,ostatni przełożony kupców lyońskich i mer Lyonu. W 1835 r. budynek został siedzibą szkoły, która przyjmuje nazwę Św. Tomasza z Akwinu, a zarządzanie nią przejmują – z inicjatywy Ojca Lacordaire – Dominikanie. Kilka lat później architekt Bossan (budowniczy między innymi bazyliki Fourviere) wzniósł kaplicę w stylu neo-bizantyjskim, a malarz Paul Borel ozdobił ją.(w 1978 r. została ona zaklasyfikowana jako zabytek historyczny.)

W latach 1903 – 1928 zgodnie z prawem kongregacji religijnych szkoła została zamknięta. Wówczas w budynku zamku mieściło się niższe seminarium Notre Dame l’Argentiere. Podczas obydwóch wojen światowych budynek służył jako szpital, a w czasie drugiej wojny światowej Ojciec Auguste Mayrand dyrektor college’u (gimnazjum) uratował 40 żydowskich dzieci.

Aktualnie szkoła pod opieką diecezji lyońskiej składa się z college’u (gimnazjum) i lycee (liceum), w tym klasy pomaturalne, a wraz ze szkołami w Saint Genis Laval i w Mornant liczy 2200 uczniów, 180 nauczycieli i 90 osób personelu administracji i obsługi. Szkoła posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową oraz zaplecze do prowadzenia działalności kulturalnej.

Sprawozdania z wymian

Wymiana z Francją 2007 – rewizyta

Nasi francuscy przyjaciele przybyli do nas z rewizytą 25.10.2007 roku. Grupa przyleciała samolotem na lotnisko w Katowicach – Pyrzowicach, po ...

Wymiana z Francją 2007

Program pobytu uczniów naszego Liceum w Lyonie w dn.25.05.2007- 5.06.2007: 25.05.2007 Przyjazd grupy polskiej i przyjęcie jej przez rodziny francuskie ...